🏆🐉 Prvo priznanje za zelene zmajeve! 🐉🏆

Prvo priznanje za zelene zmajeve!

Dana 05.11.2017 u prostorijama Zubotehničke škole u Beogradu,
održano je pojedinačno Državno prvenstvo u kendu.
U kategoriji žena, pehar za “Borbeni duh”, osvojila je Nataša Radlovački.

Ovo treba da bude podsticaj svim našim članovima da se upornim treningom i radom na sebi, može doći do željenih rezultata.
Takmičite se i budete aktivni u našem kendo svetu.

Srdačan pozdrav,
Tatsu Kendo Administrator