Treninzi

Plan i program treninga:

  1. Zagrevanje, bez shinai-a 5-7 minuta
  1. Zagrevanje, sa Shinai-em Suburi 5 minuta  (po dogovoru trenera)
  1. Ashi-Sabaki, Okuriashi (sa kamae), Fumi-komi ashi(sa prpremom) sa napadom na Men, Kote ili oba.
  1. Seiza: Shomen ni rei, Sense ni rei 3 minuta.
  1. Kirikaeshi, Waza, Uchikomi (po dogovoru trenera)
  1. Ji-Geiko, 2 minuta borbe pa kotai
 1. Seiza, Shomen ni rei, Otagan ni rei (Sense ni rei)

NAPOMENA: Ukoliko se približavaju dogadjaji poput takmičenja ili polaganja, treninzi se revidiraju i menjaju od strane trenera.

Treninge vode treneri Tatsu kluba u prostorijama O.Š. Miloje Pavlović, Milosava Blajića 1 Beograd.

Subota: 20 – 21:30h
Nedelja: 20 – 21:30 h

Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas preko naše Kontakt stranice.