Treninzi

Plan i program treninga:

  1. Zagrevanje, bez shinai-a 5-7 minuta
  2. Zagrevanje, sa Shinai-em Suburi 5 minuta  (po dogovoru trenera)
  3. Ashi-Sabaki, Okuriashi (sa kamae), Fumi-komi ashi(sa prpremom) sa napadom na Men, Kote ili oba.
  4. Seiza: Shomen ni rei, Sense ni rei 3 minuta.
  5. Kirikaeshi, Waza, Uchikomi (po dogovoru trenera)
  6. Ji-Geiko, 2 minuta borbe pa kotai
  7. Seiza, Shomen ni rei, Otagan ni rei (Sense ni rei)

NAPOMENA: Ukoliko se približavaju dogadjaji poput takmičenja ili polaganja, treninzi se revidiraju i menjaju od strane trenera.

Treninge vode treneri Tatsu kluba u prostorijama O.Š. Josif Pančić, Požeška 52 Beograd.
Subota: 19 – 20h ( mala sala u prizemlju )
Nedelja: 19 – 20 h ( mala sala u prizemlju )

Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas preko naše Kontakt stranice.