Zašto kendo?

Kendo je borilačka veština koja se može trenirati bez obzira na pol i starost.
Koncept kendoa je disciplinovanje karaktera kroz primenu principa katane (mača).
Svrha kendoa je da uobliči um i telo, da kultiviše snažan i energičan duh i da kroz pravilan i rigorozan trening, teži napretku u veštini Puta Mača, da visoko ceni učtivost i čast, da povezuje ljude iskrenošću i podstiče kontinualnu potraga za ličnim usavršavanjem.
To će pojedinca učiniti sposobnim da voli svoju zemlju i društvo, da doprinosi razvoju kulture i promociji mira i napretka među ljudima.