Pravilnik

Tatsu kendo klub pravilnik

Dobrodošli u Tatsu Kendo klub! Ukoliko ste postali član našeg kluba molimo vas da pažljivo pročitate ovaj pravilnik i pravila koja su u njemu istaknuta. Napominjemo da se ne poštovanje ovih pravila neće tolerisati i biće upućene opomene ili, u najgorem slučaju, kazne. Cilj ovog pravilnika jeste da vama pomogne a ne da vas uplaši ni na koji način, jer ipak je vaš opstanak u ovom sportu naš je prioritet.

Hvala na razumevanju!

1. Na treninge se mora dolaziti na vreme!

Imajte na umu da kad udjete u opermu moraćete dolaziti makar 20 minuta ranije kako bi se presvukli. Ukoliko niste omogućeni da stignete na vreme, vaša je obaveza da to prijavite vođama treninga ili sensei-u.

2. Obavezno je plaćanje članarina NA VREME!

Članarinu možete platiti u toku celog meseca, dakle od prvog do poslednjeg datuma i sa dodatnim rokom od 5 dana u sledećem mesecu. Ako ne uplatite članarinu do tada, nećete biti u mogućstvu da prisustvujete treninzima dok ne izmirite dugove. Ukoliko ne dolazite na treninge i ne plaćate članarinu 2 meseca automatski vas ispisujemo iz kluba kako ne bi pravili veća dugovanja, ali kada se budete vraćali moraćete ponovo da uplaćujete članstvo i onaj mesec u kome se vraćate!

NAPOMENA : Dolazak na 1 trening u toku meseca vam se računa kao da ste bili ceo mesec.

3. Izlazci na takmičanja

Tokom cele godine održavaju se takmičenja u Beogradu, Srbiji i inostranstvu. U sali i na sajtu KSS-a se nalazi plan i program takmičenja na kome su informacije o tome kada i gde se održavaju. Ukoliko želite da izađete na neka od takmičenja u toku godine, bilo to inostrana ili domaća, vaša je obaveza da se oglasite da ste zainteresovani i da se prijavite osobi koja vrši prijave (ko su te osobe saznajete na nekim od naših treninga).

NAPOMENA : Preduslov za izlazak na takmičenje jeste da ste platili sve članarine!

4. Ulazak u I i II tim

Ukoliko želite da se timski takmičite, možete ući u prvi ili drugi Tatsu tim.

– Preduslovi za ulazak u prvi tim su:

Plaćene sve članarine
Ispunjena kvota treninga ( 75% treninga u mesecu )
Ponašanje na treningu
Kvalitet

– Preduslovi za ulazak u drugi tim su :

Plaćene sve članarine
Ispunjena kvota treninga ( 50% treninga u mesecu )
Ponašanje na treningu
Kvalitet

5. Izlazak na polaganja

Takođe, tokom cele godine se održavaju i polaganja, domaća i inostrana, za koja isto postoji plan i program. Ukoliko želite da izađete na neka od tih polaganja isto ste u obavezi da se oglasite da želite da polažete ali se nećete moći prijaviti dok ne ispunite sledeće uslove :

Plaćene sve članarine
Ispunjena kvota treninga ( 50% treninga u mesecu )
Odobrenje od senseija

6. Redovnost

Svaki mesec ima određen broj treninga. Trudite se da sto redovnije pohađate treninge kako bi brže napredovali. Ukoliko ste takmičar, redovnost je jako bitna jer je ona odlučujući faktor u tome da li ćete moći da se takmičite ili da izlazite na polaganje.

7. Ulazak u salu

Kada ulazite u dojo, molimo vas da obratite pažnju na naznačeni marker na podu, koji indukuje dokle se sme ulaziti u cipelama. Sa desne strane vrata postoji cipelarnik na kome postoje papuče koje možete koristiti. Molimo vas da preko graničnika ne ulazite u cipelama kako bi održavali higijenu sale!

8. NE uništavajte salu ili bilo koje rekvizite! Ukoliko se desi da se nešto polomi, odvali ili pokvari, molimo vas da obavestite Sensei-a ili nekoga ko vodi trening.

Nikola Jovanović,

Predsednik Tatsu Kendo Kluba

17.09.2016.